ПОЛОЖЕННЯ

про обласний читацький марафон – конкурс дитячого читання
"Книжковий всесвіт дитинства – 2018"

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного читацького марафону – конкурсу дитячого читання "Книжковий всесвіт дитинства – 2018" (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою:

- підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання;

- підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- збільшення кількості читачів районних і міських дитячих бібліотек та читачів-дітей сільських бібліотек;

- активізація роботи бібліотек, що обслуговують дітей;

- популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури;

- консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

 

2. Учасники Конкурсу

 

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі бібліотек Запорізької області (далі – учасники Конкурсу).

 

3. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

 

3.1. Конкурс проводиться у формі обласного фестивалю у три етапи: відбірковий (сільські, шкільні бібліотеки ), регіональний (міський/районний тур) та обласний тур.

3.2. Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання "Книгоманія", який проводиться у Львові. Організатором Фестивалю є ГО "Форум видавців" (за наявністю фінансування).

 

4. Порядок проведення Конкурсу

 

4.1. Проведення Конкурсу.

Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх зареєстрованих НЗ та сільських бібліотеках. Для участі в Конкурсі потрібно вести записи про прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з літератури для 6-7 класів (в довільній формі), а під час змагання вміти розповісти про будь-яку з них і відповісти на питання інших учасників щодо прочитаних книжок. Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення етапу. Переможці першого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання "Лідер читання бібліотеки" і беруть участь у другому (районному/міському) етапі. Координатори першого етапу повідомляють переможців про місце і дату проведення другого етапу, передають реєстраційні документи та протоколи засідань журі координаторові другого етапу.

Другий районний(міський) етап Конкурсу проводиться для переможців першого етапу у визначені терміни в районних (міських) бібліотеках для дітей. Переможці, по одному з 6 і 7 класів, отримують звання "Лідер читання району(міста)". Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення етапу. Координатор другого етапу передає реєстраційні документи та Протокол засідання журі до КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької обласної ради.

Переможці другого етапу беруть участь у третьому (обласному) турі Конкурсу, який проводиться на базі Запорізької обласної бібліотеки для дітей "Юний читач".

 

5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

 

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3 - 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів (за згодою). Батьки та інші родичі учасників запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2. Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються відкрито у присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та запрошених осіб. Координатор Конкурсу та члени журі самостійно можуть визначати й інші показники та шкалу балів для оцінювання Учасників Конкурсу.

5.3. Критерії оцінювання Учасників Конкурсу:

Перший етап:

- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не зі шкільної програми, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;

- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника.

Другий етап:

- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не зі шкільної програми, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;

- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника.

Третій етап проводиться у два тури:

- 1-й – письмова різнорівнева літературна вікторина;

- 2-й – презентація улюбленої книги у формі battle of the book. У другий тур виходять по три учасника від кожної категорії, які набрали найбільшу кількість балів за результатами письмової вікторини. Вони мають у цікавій формі представити свою улюблену книгу.Форма презентації – на вибір учасника, тривалість – до 3-х хвилин. Оцінювання презентацій проводять всі діти – учасники Конкурсу, що не вийшли до 2-го туру та обране журі. Критерії оцінювання: мотивація та обґрунтованість вибору твору для презентації; креативність подання матеріалу; артистизм; культура та зв’язність мовлення.

5.4. Результати кожного учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка.

 

6. Відзначення учасників Конкурсу

 

6.1. Переможці у кожній віковій категорії першого (відбіркового) етапу отримують звання і диплом "Лідер читання бібліотеки".

6.2. Переможці у кожній віковій категорії другого етапу отримують звання "Лідер читання району (міста)".

6.3. Учасники третього обласного туру нагороджуються дипломами "Лідер читання Запорізької області", книгами та сувенірами. Для них організується розважально-екскурсійна програма м. Запоріжжя (за наявнісю фінансування).

6.4. Переможці у кожній віковій категорії третього (обласного) етапу нагороджуються дипломами "Лідер читання Запорізької області", книгами та сувенірами та отримують головний приз – поїздку на Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" у Львові. Проїзд переможців Конкурсу та супроводжуючої їх особи до м. Львів здійснюється за рахунок власних (чи з залученням позабюджетних) коштів. Організація поїздки покладається на КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької обласної ради (за наявністю фінансування).

 

Склад журі обласного етапу читацького марафону – конкурсу дитячого читання
"Книжковий всесвіт дитинства – 2018"

Веселова Людмила Григорівна – заступник директора КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР, голова журі;

 

Члени журі:

 

Анісімова Марина Миколаївна, заступник директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій (за згодою);

 

Булатня Ольга Дмитрівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР;

 

Малафій Наталія Миколаївна, завідувач відділу зберігання та реставрації бібліотечних фондів КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР;

 

Тименко Зоя Миколаївна, вчитель української мови та літератури, голова громадської ради КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР