ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс дитячого читання
"Найкращий читач року – 2017"

(в рамках Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія - 2017")

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу дитячого читання "Найкращий читач року – 2017" (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою:

- підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання;

- підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- збільшення кількості читачів районних і міських дитячих бібліотек та читачів-дітей сільських бібліотек;

- активізація роботи бібліотек, що обслуговують дітей;

- популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури;

- консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

 

2. Учасники Конкурсу

 

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі бібліотек Запорізької області (далі – учасники Конкурсу).

 

3. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

 

3.1. Конкурс проводиться у формі обласного фестивалю у три етапи: відбірковий (сільські, шкільні бібліотеки ), регіональний (міський/районний тур) та обласний тур.

3.2. Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання "Книгоманія", який проводиться у Львові. Організатором Фестивалю є ГО "Форум видавців".

 

4. Порядок проведення Конкурсу

 

4.1. Проведення Конкурсу.

Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх зареєстрованих НЗ та сільських бібліотеках. Для участі в Конкурсі потрібно вести записи про прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з літератури для 6-7 класів (в довільній формі), а під час змагання вміти розповісти про будь-яку з них і відповісти на питання інших учасників щодо прочитаних книжок. Рішення Журі оголошується публічно від-разу ж після закінчення етапу. Переможці першого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання "Найкращий читач бібліотеки" і беруть участь у другому (районному/міському) етапі. Координатори першого етапу повідомляють переможців про місце і дату проведення другого етапу, передають реєстраційні документи та протоколи засідань журі координаторові другого етапу.

Другий районний(міський) етап Конкурсу проводиться для переможців пер-шого етапу у визначені терміни в районних (міських) бібліотеках для дітей. Переможці, по одному з 6 і 7 класів, отримують звання "Найкращий читача району(міста)". Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення етапу. Координатор другого етапу передає реєстраційні документи та Протокол засідання журі до КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької обласної ради.

Переможці другого етапу беруть участь у третьому (обласному) турі Конкурсу, який проводиться на базі Запорізької обласної бібліотеки для дітей "Юний читач" 27 квітня 2017 року.

 

5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

 

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3 - 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів (за згодою). Батьки та інші родичі учасників запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2. Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються відкрито у присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та запрошених осіб. Координатор Конкурсу та члени журі самостійно можуть визначати й інші показники та шкалу балів для оцінювання Учасників Конкурсу.

5.3. Критерії оцінювання Учасників Конкурсу:

Перший етап:

- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не зі шкільної програми, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;

- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника.

Другий етап:

- кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не зі шкільної програми, яке має бути підтверджене записами у довільній формі;

- розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір учасника.

Третій етап проводиться у два тури:

- 1-й – письмова різнорівнева літературна вікторина;

- 2-й – презентація улюбленої книги у формі book-slam. У другий тур виходять по три учасника від кожної категорії, які набрали найбільшу кількість балів за результатами письмової вікторини. Вони мають у цікавій формі представити свою улюблену книгу. Форма презентації – на вибір учасника, тривалість – до 3-х хвилин. Оцінювання презентацій проводять всі діти – учасники Конкурсу, що не вийшли до 2-го туру та обране журі. Критерії оцінювання: мотивація та обґрунтованість вибору твору для презентації; креативність подання матеріалу; артистизм; культура та зв’язність мовлення.

5.4. Результати кожного учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка.

 

6. Відзначення учасників Конкурсу

 

6.1. Переможці у кожній віковій категорії першого (відбіркового) етапу отримують звання і диплом "Найкращий читач бібліотеки".

6.2. Переможці у кожній віковій категорії другого етапу отримують звання "Найкращий читач району (міста)".

6.3. Учасники третього обласного туру нагороджуються дипломами "Найкращий читач Запорізької області", книгами та сувенірами. Для них організується розважально-екскурсійна програма м. Запоріжжя.

6.4. Переможці у кожній віковій категорії третього (обласного) етапу нагороджуються дипломами "Найкращий читач Запорізької області", книгами та сувенірами та отримують головний приз – поїздку на Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" у Львові. Проїзд переможців Конкурсу та супроводжуючої їх особи до м. Львів здійснюється за рахунок власних (чи з залученням позабюджетних) коштів. Організація поїздки покладається на КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької обласної ради.

 

 

 

Склад журі обласного етапу Конкурсу дитячого читання
"Найкращий читач року – 2017"

(в рамках Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія - 2017")

 

Веселова Людмила Григорівна – заступник директора КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР, голова журі;

 

Члени журі:

 

Анісімова Марина Миколаївна, заступник директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій (за згодою);

 

Булатня Ольга Дмитрівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР;

 

Малафій Наталія Миколаївна, завідувач відділу зберігання та реставрації бібліотечних фондів КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР;

 

Тименко Зоя Миколаївна, вчитель української мови та літератури, голова гро-мадської ради КЗ "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР