Найдавніші книги "Юного читача"

 

Фонд раритетних видань бібліотеки складає понад 120 примірників. Це – художня література, книги науково-популярного змісту, довідкові видання, брошури, альбоми образотворчого характеру тощо. Найстаршій книзі з колекції вже більш як 130 років. З деякими виданнями познайомимо вас нижче, інші ви зможете погортати в читальному залі бібліотеки.

 

 

Петров Г. Петров Г. Школа и жизнь: изд. 11 /Г. Петров. – С. Пб.: Типография Э. Л. Пороховщиковой, Бассейная, 3-5, 1903, - 184 с.

 

Це унікальне видання авторства священика Г. Петрова знайомить з реформою шкільної освіти у дореволюційній Росії. Чимало розділів книги присвячені студентству. Багато уваги автор приділяє питанню жіночої освіти, особливо медичної та педагогічної.

Поради священика будуть цікавими і сучасному читачеві. І хоча книга написана старослов’янською мовою, читається надзвичайно легко.

 

 

Жизнь и произведения Тараса Шевченка: Свод материалов для его биографии. С портретом /М. Чалый – сост. – К.: Типография К. Н. Милевского. Крещатик, дом Зейделя, 1882, - 281 с.

Ця книга – найстаріше видання з колекції раритетів нашої бібліотеки. У ній детально висвітлена біографія Т. Г. Шевченка, розкриті основні етапи його творчого шляху. В кінці книги подані критичні статті на деякі твори Кобзаря у трактовці того часу. Це видання може зацікавити як викладачів літератури, так і школярів, а також всіх, хто захоче більше дізнатись про Великого Українця

 

 

 

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений: в двух томах / Н. А. Некрасов. – 9-е изд. с портретом, факсимиле и биографическим очерком. – Т. 1. 1842 -1872. – С. Пб.: Типография А. С. Суворина, Эртель пер., д. 13, 1905. – 608 с.

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений: в двух томах / Н. А. Некрасов. – 9-е изд., с портретом, факсимиле и биографическим очерком. –Т. 2. 1873 – 1877. – С. Пб. :Типография А. С. Суворина, Эртель пер., д. 13, 1905. – 566 с.

Цей двотомник творів М. О. Некрасова увібрав у себе вірші, написані поетом з 1842-го по 1877 роки і поеми "Русские женщины" та "Кому на Руси жить хорошо". Видання оснащене предметним та алфавітним покажчиками, що робить його зручним у користуванні.

 

 

Петров Г. Витковский В. За океан: Путевые заметки / В. Витковский. – 2-е изд. – С приложением: Карты. – С. Пб.: Типография А. С. Суворина, Эртель пер., д. 13, 1901. – 590 с.; ил.

Василь Васильович Вітковський описує в книзі свої враження від мандрівки Європою, морської подорожі до Північної Америки та повернення в Європу. Автор розповідає про географічні особливості різних місцевостей, музеї, архітектуру відвіданих міст, визначні історичні пам’ятки тощо. Усі враження мандрівника викладені яскравою художньою мовою.

 

 

 

Библиотека великих писателей: под ред. С. А. Венгерова. – В 20-ти т.- С. Пб.: Брокгауз-Эфрон, 1901 – 1915

Критик та історик літератури Семен Венгеров заснував цю серію у 1901 році. Саме в ній вперше вийшли російською мовою повні зібрання творів Шекспіра, Шиллера, Байрона, Мольєра, Пушкіна, розкішно ілюстровані, з вступними статтями та примітками. Наша бібліотека має у своєму фонді зібрання творів Байрона, Мольєра та Шекспіра.

 

 

Критик та історик літератури Семен Венгеров заснував цю серію у 1901 році. Саме в ній вперше вийшли російською мовою повні зібрання творів Шекспіра, Шиллера, Байрона, Мольєра, Пушкіна, розкішно ілюстровані, з вступними статтями та примітками. Наша бібліотека має у своєму фонді зібрання творів Байрона, Мольєра та Шекспіра.

 

Т. 1 Паломничество Чайльд Гарольда – Гяур – Корсар.

Т. 2 Манфред – Мазепа.

Т. 3 Небо и земля – Дон Жуан.

Це видання вважається найкращим російськомовним виданням творів Байрона.

 

 

Мольер (Поклен) Жан-Батист (1622 – 1673). Собрание сочинений /Ж-Б. Мольер (Поклеен). Т. 1 – 2. – С. Пб.: Брокгауз-Эфрон, 1912 – 1913. – (Библиотека великих писателей).

 

Т. 1 От редакции. Жан Поклен Мольер – Этюд А. Веселовского. Ревность Барбулье. Летающий лекарь. Шалый. Любовная досада. Жеманницы. Дон Гарсия Наварский. Школа мужей и др. произведения.

У це видання увійшли кращі твори великого французького драматурга. Ілюстрували комедії Мольєра Франсуа Буше, Жан Маро – молодший, Орас Берне, Жак Леман та інші відомі художники.

 

 

Петров Г. Шекспир Вильям (1564 – 1616). Собрание сочинений /В. Шекспир, - В 5-ти т.; С ил., портр. – С. Пб.: Брокгауз-Эфрон, 1902 – 1904.- (Библиотека великих писателей).

 

Т. 1 От редакции. Два веронца. ( И др.).

Т. 2 Король Джон. (И др.).

Т. 3 Как вам это понравится. (И др.)

Т. 4 Перикл. (И др.).

Т. 5 Король Генрих VI. (И др.)

У цьому виданні твори Шекспіра уперше проілюстровані повним циклом робіт сера Джона Джильберта (1817-1897), визнаного в Англії кращим ілюстратором творів великого драматурга.

 

 

 

Петров Г. Энциклопедический словарь Брокгауза Ефрона (ЭСБЕ) /Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон: В 41 т. – С. Пб.: Издательское общество Ф. А. Брокгауз и И. А Ефрон, 1890 – 1907.

 

Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза і І. А. Ефрона – універсальна енциклопедія російською мовою, видана акціонерним видавничим товариством Ф. А. Брокгауз – І. А. Ефрон у 1890 – 1907 роках. Особливе місце у "Словнику" займають статті з історії Росії, а також матеріали, присвячені науці, просвіті, промисловості, культурі. Автором і редактором багатьох статей був Д. І. Мендєлєєв, який відповідав за хіміко-технічний та фабрично-заводський розділи енциклопедії. Вільна манера викладання матеріалу – особливість енциклопедії.

 

 

Петров Г. Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. – М.: Историческая комиссия учебного отдела московского общества распространения технических знаний (ОРТЗ). Товарищество И. Д. Сытина, 1910 -1911.

 

Це ювілейне енциклопедичне видання присвячене 50-річчю проведення селянської реформи у Росії. У роботі над статтями для Великої реформи взяли участь понад 60 вчених, журналістів, письменників. В авторський колектив увійшли спеціалісти Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Казані та інших міст.

1 т. – редакційний вступ та статті про початок кріпацтва.

2 т. – статті про селянські бунти до початку XIX сторіччя.

3 т. – некролог Льву Толстому, а також статті по відображенню селянського питання до початку реформи.

4 т. – кріпацтво в літературі і народній творчості. Початок урядових робот по здійсненню реформи.

5 т. – характеристика діячів реформи та етапи проведення реформи.

6 т. – час після реформи, викладання селянського питання до столипінської реформи.

Редакція "Великої реформи" виклала у книзі усі аспекти цієї проблеми, відобразила політику Російської держави по відношенню до селянства, починаючи з XVI ст.

 

 

Петров Г. Надсон С. Я. Стихотворения: С портретом, факсимиле и биографическим очерком /С. Я. Надсон. – Изд. 23. – Собственность Литературного Фонда. – С. Пб.: Типография. М.И. Александрова (Надеждинская, 43), 1908. – 369 с.

 

Це видання – збірка віршів Семена Яковича Надсона. Надсон був одним з найвідоміших дореволюційних поетів, попереду його чекали успіх і слава. Проте, життя його було дуже тяжким і коротким: одиноке дитинство, тяжка юність, безжалісна хвороба і мученицька смерть, прожив поет всього 24 роки.

Книга має чудову видавницьку оправу з тисненням. У ній також представлені портрет поета, факсиміле його автографів та біографічний нарис.

 

 

Петров Г. Сетон-Томпсон Э. Собр. соч. в 3-х т.

Т. 1. Рольф в лесах: Рассказы /Э. Сетон-Томпсон. Рисунки автора /Пер. с англ. Н. Чуковского. – 2-е изд.- М., Л.: Гослитиздат, 1930,- 460 с., ил.

Т. 2. Животные герои: Рассказы /Э. Сетон-Томпсон. Рисунки автора /Пер. с англ. Н. Чуковского. – 2-е изд. - М., Л.: Гослитиздат, 1930. – 442 с., ил.

Т. 3. Маленькие дикари: Рассказы /Э. Сетон-Томпсон. Рисунки автора /Пер. с англ. Н. Чуковского. – 2-е изд. – М., Л.: Гослитиздат, 1930. – 544 с., ил.

Ернест Сетон-Томпсон – автор книг про тварин та художник-анімаліст, вчений-натураліст, засновник та керівник руху слідопитів у Північній Америці у своїх роботах спирався на традиції індіанців.

"Рольф у лісах" – це історія про дорослішання підлітка, який опинився на узбіччі цивілізації. Роман розповідає юному читачеві про дику природу Америки.

"Тварини – герої" – це збірка оповідань, у кожному з яких описується життя звіра або птаха, які спроможні на героїчні почуття та дії.

"Маленькі дикуни" – це повість про двох маленьких хлопчиків, які жили у лісі як індіанці, і про те, чому навчило їх таке життя.

У кожному творі автор зачаровує читача своєю любов’ю до природи, чудовим знанням тваринного світу, вмінням перетворювати наукові спостереження у поетичні образи.

 

 

Петров Г. Бедный Д. Сто басен: Рисунки Кукрыниксов /Д. Бедный. – М.: Сов. писатель, 1935. – 433 с., ил.

 

Це унікальне довоєнне видання байок Д. Бєдного. Всі байки зібрані за темами: "Пролетарська боротьба", "Політика", "Війна", "Хазяїн і батрак", "Пан та Мужик", "Капітал", "Ситий голодного не розуміє", "Отці духовні", "Байки Езопа", "Байки 1933 р.". Особлива цінність цієї книги ще й у тому, що кожна байка проілюстрована легендарними Кукриніксами.