Шановні колеги!

 

Безперечно, ви погодитесь, що одним із найшвидших і найдоступніших способів підвищення свого професійного рівня є ознайомлення з фаховою літературою та періодичними виданнями.

Рубрика "Видання для професіоналів" познайомить вас з палітрою фахових періодичних видань, передплачених нашою бібліотекою.

На сторінках цих журналів та газет можна познайомитись з цікавим досвідом інших бібліотек, запозичити у колег нові ідеї, поділитись своїми здобутками.

Фахові видання надходять до науково-методичного відділу і знаходяться на постійному зберіганні.

У разі необхідності номери, що вас зацікавили, можна замовити по МБА.

 

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – науковий часопис, заснований у лютому 2004 року. Виходить щоквартально. Засновник і видавець – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. На сторінках цього журналу висвітлюються досягнення науковців-педагогів, розробників документознавства як на-вчальної дисципліни. Аналізується структура і зміст перших навчальних видань із до-кументознавства. Пропонуються до розгляду найактуальніші теми сучасної політичної науки – ролі інформаційних технологій. Автори публікацій у цьому виданні знайомлять читачів з поняттями "електронна книга", "електронний документ", "електронне видання", "електронний текст" тощо. крім того, тут висвітлюються матеріали різних соціологічних досліджень.

 

Бібліотечна планета – щоквартальний науково-виробничий журнал. Часопис засновано у березні 1998 року Національною парламентською бібліотекою України. З 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук. Виправдовуючи свою назву, журнал постійно друкує матеріали про досвід кращих бібліотек Європи, Польщі, Білорусі, США. Журнал публікує усі офіційні документи щодо бібліотечної справи в Україні, повідомлення про Положення Всеукраїнських конкурсів, новини Української бібліотечної асоціації, стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи. Тут коротко розповідається про семінари, "круглі столи", конференції, презентації програм, проектів тощо. Основні рубрики часопису: "Колонка редактора", "Бібліотеки і суспільство", "Рецензії", "Українська культурологія", "Правові аспекти діяльності бібліотек", "Зарубіжний досвід", "Зверніть увагу на цю книгу", "Публічні бібліотеки: аспекти діяльності", "Колонка комплектатора", "Колонка каталогізатора", "Новітні інформаційні технології".

 

Бібліотечний вісник – науково-теоретичний та практичний часопис у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності. Журнал розглядає питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. В ньому також переосмислюються питання економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Основні рубрики часопису – загальні питання бібліотечної справи, хроніка наукових подій, матеріали конференцій, рецензії та огляди, ювілеї тощо. Періодичність виходу: 6 разів на рік.

 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика – всеукраїнський науковий і професійний щоквартальний бібліотечний часопис. Він є своєрідною дискусійною трибуною та майданчиком, де висвітлюється історія, теорія і практика книгозбірень. З липня 2003 року до червня 2015 року журнал видавався під назвою "Бібліотечний форум України". Видання є науковим, бо публікує результати наукових досліджень у галузі бібліотекознавства, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти. Окрім того, журнал є інформаційним, бо подає різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків. В часописі також відображається діяльність Української бібліотечної асоціації, робота її секцій, розроблені документи тощо. Бібліотекарям надається безкоштовна правова допомога та консультаційні послуги шляхом подання запитань юристові. Для цього можна скористатися зручною електронною формою за адресою http://bbsh10.blogspot.com/ або надіслати своє запитання до редакції.

 

Шкільна бібліотека – щомісячний часопис, що пропонує матеріали за такими основними напрямами: ілюстративні матеріали для виставок; бібліотечні уроки; матеріали до відзначення ювілейних дат, методичні поради, сценарії, кращий досвід; масові форми роботи бібліотеки; сторінка для батьків; підвищення кваліфікації; хрестоматійні твори. Журнал пропонує рубрики: "Освіта і культура в бібліотечному просторі", "Досвід зарубіжних колег", "Технології роботи шкільної бібліотеки", "Школярі у світі книжкової культури", "Хрестоматія школяра" тощо. Це авторитетне видання для фахівців містить повну актуальну інформацію, розкриває таємниці майстерності, презентує ідеї, творчі роботи колег.

 

Шкільна бібліотека плюс – газета, заснована у 2001 році Благодійним фондом сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. Це – професійне видання для бібліотекарів і методистів. Газета також допомагає вчителям в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу: друкує законодавчі, нормативні, методичні документи в галузі освіти і бібліотечної справи. Крім того, тут публікуються розробки бібліотечних уроків, сценарії, матеріали з досвіду роботи, бібліографічні списки літератури тощо. Статті в газеті групуються по таких основних рубриках: "Наша професія", "Ділимося досвідом", "Навчально-виховна робота", "Готуємося до свята", "Інформація". Виходить двічі на місяць.

 

Шкільний бібліотекар – це професійне видання для бібліотекарів, спрямоване на допомогу в підвищенні їх компетентності. Видавець – видавнича група "Основа". Практичний журнал для бібліотекарів пропонує: актуальні питання функціонування бібліотек; інноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної бібліотеки; досвід і поради колег, сценарії масових заходів. Містить повнокольорову вкладку з наочно-дидактичними матеріалами. Часопис також може бути цікавим авторам навчальних та навчально-методичних книг, методистам, учителям, викладачам і студентам. Виходить 1 раз на місяць.

 

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр - професійне ілюстроване інформаційно-методичне та бібліографічне видання для школи, адресоване усім учасникам навчально-виховного процесу. Журнал видається з січня 2011 року. Публікації журналу (статті, навчальні матеріали, інформаційні та бібліографічні огляди, дайджести, консультації, матеріали конференцій, семінарів і круглих столів, нормативні документи) сприяють реформуванню інформаційного середовища загальноосвітніх навчальних закладів через переорієнтацію шкільної бібліотеки та активізацію її інформаційної функції.